X
Is your feedback about?

 
 
 
X
Cad é ábhar d’aiseolais?

 
 
 
X
Please tell us...
What was good about this page?

 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an leathanach seo?

 
 
X
Please tell us...
Why did you rate this page average?

 
 
 
X
Please tell us... ga
Why did you rate this page average? ga

 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with this page?

 
 
 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an leathanach seo?

 
 
 
 
 
 
X
Please tell us...
What was good about the website?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an láithreán gréasáin seo?

 
 
 
X
Please tell us...
Why did you rate this website as average?

 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don láithreán gréasáin seo?

 
 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with this website?

 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an láithreán gréasáin seo?

 
 
 
 
X
Please tell us...
What was good about the service or experience you had?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhí faoin tseirbhís?

 
 
 
X
Please tell us...
Why did you rate your experience as average?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don taithí a bhí agat?

 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with the service you received?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an tseirbhís a fuair tú?

 
 
 
X
Contact Details
If you would like a response to your feedback please leave your contact details:

Incorrect email


X
Mionsonraí Teagmhála
Dá mba mhaith leat freagra a fháil ar d’aiseolas, fág do mhionsonraí teagmhála anseo le do thoil

Incorrect email ga


X
Thank you
Your case id is...

X
Go raibh maith agat
Seo a leanas uimhir aitheantais do cháis...

Sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil, Denis Naughten, T.D. feachtas nua de chuid Comhairle Chontae na Gaillimhe, “Gaillimhe Níos Glaine, Níos Glaise” ar aon Aoine, 7ú Aibreán 2017. Seo feachtas atá ag diriú ar fheasachta ar frithbhruscair agus dumpáil mí-dhleathach.
Feachtas ag diriú ar frithbhruscair agus dumpáil mídhleathach i gcomhar le eagraíochtaí spóirt agus deonacha, gnóanna agus An Garda Síochána atá sa bhfeachtas seo.

Chur Kevin Kelly PF Chomhairle Chontae na Gaillimhe fáilte roimh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil, Denis Naughten, T.D. chuig Áras an Chontae ar aon Aoine an 7ú Aibreán 2017 ag 12.30 i.n. chuig ócáid sheolta an feachtas feasachta comhshaoil “Gaillimhe Níos Glaine, Níos Glaise”.
I láthair i dteanta an Aire bhí ionadaithe thar cheann ós cionn 100 do lúthchleasaí ardíomhá an Chontae i gCLG na Gaillimhe, Rugbaí Chonnachta agus Galway United lena dtacaíocht don fheachtas a chur in iúl. Sa bhfeachtas seo tá béim ar theachtaireachtí timpeallachta a dhíríonn ar frithbhruscair agus dumpáil mí-dhleathach.
Ag tacú leis an bhfeachtas freisin tá An Garda Síochána agus tá sé i gceist go mbeidh said ag déanamh patróil agus seicphointí i gceantair sa gcontae i rith an fheachtais.
Tá gnóanna páirteach freisin san bhfeachtas a tacú le “Gaillimhe Níos Glaine, Níos Glaise” a chur chun cinn.
Cruthofar feasacht maidir leis an bhfeachtas comhoibríoch seo tré sheoladh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil, Denis Naughten, T.D, le sprioc maidir le bruscar agus dumpáil mí-dhleathach a stopadh agus Gaillimhe Níos Glaine, Níos Glaise a chur chun cinn.
Mar chuid den fheachtas seo beidh an chomhairle ag scaipeadh teachtaireachtaí dearafacha do “Ghaillimhe Níos Glaine, Níos Glaise” thríd teachtaireachtaí digiteacha ar na meáin shóisialta, thríd scoileanna, clubanna spóirt, eagraíochtaí deonacha, gnóanna agus An Garda Síochána sna seachtanaí amach romhainn le daoine a spreagadh maidir leis an bhfeachtas a chur chun cinn agus Gaillimh a choinneal saor ó bhruscar.
Tá na h-ainmniúcháin ar nós an European Region of Gastronomy 2018 agus 2020 European Capital of Culture ar leic an dorais againn anois agus tá sé mar sprioc ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ceannaireacht a thaispeáint tré “Gaillimhe Níos Glaine, Níos Glaise” a bheith againn do mhuintir na Gaillilmhe agus do chuairteoirí araon.
Beidh breis eolais maidir leis an bhfeachtas le feiceáil anseo sna seachtainí amach romhainn.
Tá breis eolais le fáil ó Shinéad Ní Mhainnín nó Mark Molloy ag 091-509510 nó environment@galwaycoco.ie